Relatietherapie

Misschien staan jullie aan het begin van jullie relatie of wellicht hebben jullie al een aantal jubilea achter de rug. Het is nooit te vroeg, maar ook zeker nooit te laat, om de verbinding te zoeken en elkaar (opnieuw) te vinden.

Als (huwelijks-)partners heb je een verbond met elkaar gesloten. Jullie zijn aan elkaar verbonden. Een verbond is niet hetzelfde als een contract, dat prima kan functioneren wanneer beide partijen zich houden aan een aantal ‘do’s’ en ‘don’ts’, of (communicatie-)regels. Een verbond sluit je niet als zakenpartner, maar als kwetsbaar persoon, die zich langdurig wil hechten aan de ander.

Mochten jullie al uit elkaar zijn, ook dan zijn jullie welkom, als jullie beiden het verlangen hebben om de verbroken verbinding te herstellen. Met elkaar gaan we op zoek naar de ‘missing link’.

We maken onder andere gebruik van de principes uit Emotionally Focused Therapy (EFT) en de Houd me vast-cursus.
EFT heeft een visie op volwassen liefde, die gebaseerd is op de hechtingstheorie. De hechtingstheorie is een systeemgerichte theorie over hechting, relatie, gezin en trauma.
Ieder mens heeft zijn leven lang de behoefte aan iemand, een hechtingsfiguur, die een veilige haven voor hem is. Wanneer een belangrijke hechtingsfiguur niet of negatief reageert op deze behoefte, roept dit hechtingsangst op.
Een uitgangspunt van EFT is, dat een duurzame liefdesrelatie mogelijk is, wanneer partners leren afstemmen op hun diepste behoeften en verlangens.
Met elkaar gaan we ontdekken wat het steeds terugkerende proces is, dat zich bij jullie afspeelt wanneer jullie botsen en de verbinding ver te zoeken is. Ook staan we stil bij de verschillende emoties die jullie hebben en wat die emoties jullie vertellen. Sommige emoties liggen er dik bovenop. Andere emoties zijn nog nieuw voor de ander en misschien ook wel voor jouzelf.

Misschien loopt het niet zo lekker, maar vind je therapie een grote stap… Ook wanneer jullie (preventief) onderhoud willen plegen aan jullie relatie, zijn jullie van harte welkom om eens met elkaar te praten.